Heeft u hulp nodig?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u tijdens kantooruren meteen terug.
MKB-afval

MKB-afval

Onze certificaten

Met onze certificaten tonen wij aan dat onze dienstverlening en processen voldoen aan de gestelde eisen. 

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.

Certificaten helpen consumenten en bedrijven met het maken van hun keuze bij aankopen.

 

MKB-afval heeft de volgende certificaten behaald

Restafval
Thuiswinkel zakelijk

MKB-afval mag het Certificaat Thuiswinkel Zakelijk voeren. Dit betekent dat MKB-afval.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze is in overeenstemming met de 8 zekerheden die u op het certificaat kunt teruglezen. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats. MKB-afval.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 10 februari 2017. Op 8 november 2017 is onze website gescant op veiligheid door Thuiswinkel zakelijk. Onze site is veilig bevonden voor de certificering van Thuiswinkel.org

Restafval
Prestatieladder Niveau 4

Hiermee voldoen wij aan de eisen van het management van de ontwikkeling en de invoering van MVO beleid op MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders in de technical area Handel en Distributie. Certificaat nummer MVO 009

Restafval
NCK ISO9001

Inmiddels wordt deze norm gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO). In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Certificaatnummer: NCK.2015.534.ISO9001

Restafval
NCK CO2-bewust Niveau 5

Het Nederlandse Certificaten Kantoor B.V. verklaart dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen en voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.0 certificaatnummer: NCK 2014.224.CO2

Restafval
MKB keurmerk

Het MKB Keurmerk is het Nederlandse keurmerk voor bedrijven die producten en of diensten verkopen via internet. MKB Keurmerk wil kopers en verkopers houvast bieden bij het online zaken doen. Kopers bij een webshop met een MKBKeurmerk Waarborg zijn o.a. verzekerd van een gedegen klachtafhandeling. Webshophouders die het MKBKeurmerk voeren hebben zich gecommiteerd gebruik te maken van de diensten van de geschillencommissie van MKB Keurmerk indien een koper daar behoefte aan heeft.

MKB-afval is lid van

MVO lidmaatschap
MVO lidmaatschap

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Kunnen wij u helpen?

Naar onze klantenservice