Heeft u hulp nodig?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u tijdens kantooruren meteen terug.
Eerste 3 maanden Op alle containers
MKB-afval

Privacy Policy

MKB-afval.nl respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast zullen de gegevens verwerkt worden op een manier dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: MKB-afval.nl BV
Website: https://www.mkb-afval.nl
Inschrijfnummer KvK: 34070461
BTW-nummer: 009015322 B01

 

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt in elke communicatie u de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

 

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

        1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
            a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
            b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
            c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;


        2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.


Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Kunnen wij u helpen?

Naar onze klantenservice